گزارش دهمين سمينار آموزشي يک روزه شبکه علمي غرب آسيا

دهمين سمينار آموزشي شبکه علمي غرب آسيا با عنوان دورکاری، دولت الکترونيک و امنيت اطلاعات در روزهاي شنبه و يکشنبه مورخ يکم و دوم مرداد سال 1390 در سالن همايش هاي هتل آکادمي فوتبال هتل المپيک توسط مجتمع فناوری هاي پيشرفته شهيد علم الهدي برگزار شد.

 

 

 

 

  

برنامه اين سمينار به شرح ذيل بود:
روز اول و دوم :
از ساعت 9:00 الي 90:05 با تلاوت بخشی از کلام الله مجید و پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران دهمین سمینار آموزش شبکه علمی غرب آسیا آغاز گردید.

 


از ساعت 9:05 الي 9:55 آقاي امير عمو زيدي اولين سخنران سمينار با موضوع دورکاری و امنيت ارتباط از راه دور سخنرانی خود را ارئه نمودند.

از ساعت 9:55 الي 10:45 آقاي هادي محمديان دومين سخنران سمينار سخنرانی خود را با موضوع Network Access Control and Teleworking ارائه نمودند
از ساعت 10:45 الي 11:15 از ميهمانان جهت پذيرايي ميان وعده دعوت بعمل آمد

 

 

 
از ساعت 11:15 الي 13:15 آقاي حيدر علي کورنگي سومين سخنران سمينار با موضوع دورکاری دولت الکترونیک و امنيـت اطلاعات در دورکاری سخنراني خود را ارائه نمودند.

 

 


از ساعت 13:15 الي 14 از ميهمانان جهت پذيرايي ناهار و نماز و استراحت دعوت بعمل آمد.

 


از ساعت 14:00 الي 14:20 آقاي بلال مدحج چهارمين سخنران سمينار با یکپارچگی خدمات دولت الکترونیک با بکارگیری واسط استاندارد سرویس های الکترونیک (Enterprise Service Bus) سخنرانی خود را ارائه نمودند.

 

 


از ساعت 14:20 الي 14:50 آقاي فرهاد سينايي پنجمين سخنران سمينار با موضوع مجازی سازی و نقش آن در دورکاری و سهولت مدیریت دیتا سنتر ها سخنرانی خود را ارائه نمودند.

 

 

 


از ساعت 14:50 الي 15:30 آقاي دکتر علي حريري آخرين سخنران سمينار با موضوع طرح دورکاری-  Teleworking سخنرانی خود را ارائه نمودند. و پايان سخنرانی ايشان دهمين سمينار شبکه علمي غرب آسيا به اتمام رسيد.

 

 

 

ضمناً در صورت تمایل روزمه مدرسین شبکه علمی غرب آسيا از طریق نشانی www.newtechnology.ir دانلود فرمائيد.