به نام خدا

اولين سمينار علمی کشور در روزهای هفتم ، هشتم و نهم خرداد ماه 1386 به ميزبانی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتی تهران در تالار مولوی اين دانشگاه برگزار شد .

در اين سمينار آقايان دکتر محمد حسن شفازند مشاور وزير علوم تحقيقات و فناوری اطلاعات ، دکتر عبدالمجيد رياضی دبير شورای عالی فناوری اطلاعات کشور و معاون فناوري اطلاعات وزارات ارتباطات و فناوري اطلاعات ، دکتر اسلام ناظمی معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتی ، دکتر سهراب رهبر مدير فناوری اطلاعات شبکه علمی کشور، سرکارخانم زهرا توسل پناهی مدير گروه سرويس ها و بانکهاي اطلاعاتي شبکه علمي کشور، آقايان محمد تشکری عضو کميته ملی لينوکس فارسی، صفر نويد بخش مدير گروه خدمات فني شبکه علمي کشور و حيدرعلی کورنگی دبير اجرايي سمينار به ايراد سخن پرداختند.

 

گزارش روز هفتم خرداد ماه :

 

سخنران موضوع
تلاوت کلام الله مجيد و پخش سرود مقدس جمهوري اسلامي
آقاي دکتر ناظمي معرفي دانشگاه شهيد بهشتي
آقاي تشکري لينوکس ـ صرفه جويي با open source ـ GPL ـ GNU ـ امنيت
آقاي دکتر شفازند سياستها و برنامه هاي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
پذيرايي
آقاي دکتر رهبر دست آوردهاي شبکه علمي کشور خصوصاًData Center هاي داخلي
آقاي کورنگي دولت الکترونيک ـ آموزش الکترونيک ـ زبان نشانه گذاري ـ اينترنت ملي
پذيرايي

 

 

گزارش روز هشتم خرداد ماه :

 

سخنران موضوع
تلاوت کلام الله مجيد و پخش سرود مقدس جمهوري اسلامي
آقاي دکتر ناظمي معرفي دانشگاه شهيد بهشتي
آقاي تشکري لينوکس ـ صرفه جويي با open source ـ GPL ـ GNU ـ امنيت
پذيرايي
خانم توسل پناهي دست آوردهاي شبکه علمي کشور خصوصاًData Center هاي داخلي
آقاي کورنگي دولت الکترونيک ـ آموزش الکترونيک ـ زبان نشانه گذاري ـ اينترنت ملي

 

 

گزارش روز نهم خرداد ماه :

 

سخنران موضوع
تلاوت کلام الله مجيد و پخش سرود مقدس جمهوري اسلامي
آقاي دکتر ناظمي معرفي دانشگاه شهيد بهشتي
آقاي تشکري لينوکس ـ صرفه جويي با open source ـ GPL ـ GNU ـ امنيت
آقاي دکتر رياضي دست آوردهاي شوراي عالي فناوري اطلاعات و شبکه ملي اينترنت
پذيرايي
آقاي نويد بخش دست آوردهاي شبکه علمي کشور خصوصاًData Center هاي داخلي
آقاي کورنگي دولت الکترونيک ـ آموزش الکترونيک ـ زبان نشانه گذاري